Xunta Directiva

O 17 de abril de 2015, en asamblea xeral extraordinaria, foi elexida a actual xunta directiva da asociación, cuxos compoñentes son os seguintes:

Alfonso Cascudo Rasilla, presidente

Beatriz Prego Cancelo, vicepresidenta-tesoureira

Francisco Sandoval Verea, secretario

José Ramón López Fernández, vogal

Antonio Fernández Domínguez, vogal